ZŠ & MŠ Smidary

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Smidary

Informace o uzavření mateřské školy během letních prázdnin naleznete v sekci Dokumenty MŠ.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Smidary vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017, který se koná
10. 5. - 11. 5. 2016 vždy od 10:00 hod. do 15:00 hod.v budově mateřské školy.
Děti budou v souladu s platnou legislativou důsledně přijímány podle těchto kritérií:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Smidary a spádových obcích Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové

3. Děti podle věku – od nejstarších po nejmladší

Do mateřské školy může být přijato pouze takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty MŠ nebo ji vyplníte přímo v mateřské škole.

Základní a Mateřská škola Smidary vyhlašuje výběrové řízení na kumulovanou pozici 
administrativní pracovník/administrativní pracovnice-hospodář/hospodářka školy
Inzerát na tuto pozici naleznete v sekci DOKUMENTY ŠKOLY.

Výsledky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na ZŠ Smidary naleznete v sekci DOKUMENTY ŠKOLY.

Kontakty

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary

IČ: 709 888 97

Telefonní čísla:

Škola – kancelář                      495 496 226
Škola – ředitelna                      495 496 223
Školní jídelna                           495 496 909
Mateřská škola                         495 496 118
 
Emailové adresy:

vedení školy: vedeni@zssmidary.cz

kancelář: kancelar@zssmidary.cz

družina: druzina@zssmidary.cz

jídelna: jidelna@zssmidary.cz

mateřská škola: skolka@zssmidary.cz