Nadstandardní aktivity

Aktivity

AktivitaNázevZajišťuje
Taneční kroužek„Smidaráček“ M.Sedláčková
Předplavecký výcvik
10 lekcí
(únor-květen 2019)
Cena cca 1250,- Kč
Plavecká škola HořiceLektoři plavecké školy
Logopedická prevence 1 x týdně skup. práce, průběžně Logopedický asistent A. Pokrupová
Judo 1x týdně
26 lekcí.
Cena 1300,- Kč
Malá škola judaLektor SKP Judo Nový Bydžov
Kroužek grafomotoriky
- pro děti v posledním roce před nástupem do školy (všechny)
- sudý týden
-pondělí a středa po obědě (děti se budou střídat)
V. Schnábelová