Informace pro 1. třídu

Zdravá pětka

Ve středu 10. října 2018 byl připraven pro děti dvouhodinový program o zdravé výživě. Děti se hravou formou seznamovaly se zásadami zdravé výživy. Nakonec i ochutnaly různé druhy zeleniny.


Prvouka v přírodě


Školní pomůcky

Vážení rodiče,
prosím o každodenní kontrolu penálu dětí - ořezané pastelky, tužky.
Kdo ještě nepřinesl šanon - prosím pošlete.
Tento týden nosíme do školy listy a větvičky jehličnatých stromů.


Třídní schůzka

Vážení rodiče,
připomínám termín třídní schůzky 1. 10. 2018 v 15. 00 v 1. třídě.
Dále připomínám - třídní fond 500 Kč (kdo ještě nepřinesl).
Do třídy můžete již dětem přinést šanony + sadu folií.


Výstava Smidary


Přivítání prvňáčků


Zahájení školního roku

Vážení rodiče, moji milí prvňáčci,
již v pondělí 3. září se sejdeme ve škole. Vyzvednu si Vás v 7. 30 u šaten.
V tomto školním roce vybíráme do třídního fondu 500 Kč (z fondu se hradí školní akce, toaletní papír, čtvrtky, papíry, případně některé výtvarné potřeby). Pomůcky na Vv a Pč přineste prosím v podepsané krabici, pomůcky na Tv v sáčku, později vše uložíme do skříněk. Šanony zatím nechte doma.
První den budeme ve škole do 8.25.
Moc se na Vás těším.