Informace pro 6. třídu

Školní rok 2018/19

Na školní rok 2018/2019 se během měsíce září budou vybírat následující finanční prostředky:
1) 500 Kč- třídní fond, ze kterého se budou hradit školní akce, toaletní papír (10 Kč) a kopírování materiálů pro žáky (30 Kč)
2) 300 Kč- pomůcky na výtvarnou výchovu
3) 100 Kč- pomůcky na pracovní činnosti
4) 135 Kč- pracovní sešit Your Space na anglický jazyk